Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników?

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika musi prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników, bez względu, czy jest forma nawiązania stosunku pracy, czy jest to np. umowa, czy może mianowanie. Nie ma określonego okresu, na jaki ta ewidencja powinna być prowadzona. Jednak najlepszą opcją jest comiesięczne prowadzenie ewidencji.Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona ewidencja czasu pracy pracownika? Po pierwsze liczbę godzin, w trakcie, których pracownik świadczy pracę. Według Kodeksu Pracy pracownicy powinni pracować czterdzieści godzin tygodniowo. Ewidencja powinna zawierać także pracę w niedziele i inne święta, porze nocnej oraz godziny nadliczbowe.

Ponadto w ewidencji powinny być uwzględniony czas przebywania pracownika na urlopie, bądź na zwolnieniu chorobowym oraz inne okresy, kiedy pracownik nie był w obecny w pracy. Ponadto ewidencja powinna uwzględniać dni wolne przysługują pracownikowi, jak np. urlop. Poza tym, w przypadku, gdy chodzi o pracownika młodocianego trzeba również ewidencjonować godziny pracy, w których ta osoba wykonywała prace niedozwolone, ale konieczne ze względu na przygotowanie się do zawodu.

Oryginał ewidencji czasu pracy pracownika powinien się znajdować u pracodawcy, natomiast pracownik ma prawo otrzymać kopię tego dokumentu. Ewidencja powinna być podstawą do obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika. W przypadku, gdy pracodawca nie prowadzi ewidencji będzie podlegał karze grzywny. Natomiast w przypadku, gdy pojawią się jakieś nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentów ewidencji przedsiębiorca zostanie zobowiązany do nasienia poprawek.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]