Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników?

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników?

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika musi prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników, bez względu, czy jest forma nawiązania stosunku pracy, czy jest to np. umowa, czy może mianowanie. Nie ma określonego okresu, na jaki ta ewidencja powinna być prowadzona. Jednak najlepszą opcją jest comiesięczne prowadzenie ewidencji.