Przykazania dobrego szefa – krótkie „know how”

Wydaje się, że w relacjach szef-pracownik to tylko pracownik jest w trudnej sytuacji. Przecież to pracownik musi słuchać poleceń swojego szefa, realizować zadania, które mu się powierzy oraz znosić jego humory. Okazuje się jednak, że również dla szefa ta relacja jest trudna zwłaszcza w przypadku osób, które niekoniecznie lubią wydawać polecania innym. Jednak osoba, która chce mieć własny biznes musi liczyć się z tym, że będzie zatrudniać pracowników, zwłaszcza jak firma się rozwinie. Oczywiście można zatrudnić menadżera, który zajmie się zatrudnianiem i kontrolą pracowników, ale nawet wtedy trzeba zarządzać swoimi pracownikami. Jak być dobrym szefem dla swoich pracowników?

Dobry właściciel, kierownik, czy prezes nie oznacza, że trzeba być miłym i ulegać swoim pracownikom. Oczywiście można mieć dobry kontakt z pracownikami i trzeba się zachowywać kulturalnie w ich stosunku, ale szef powinien też przynajmniej w jakimś stopniu budzić respekt. Tak, żeby pracownicy go szanowali i słuchali.

Ponadto szef powinien oddzielać sprawy zawodowe od prywatnych i oceniać pracownika patrząc tylko, na jego wykonywanie obowiązków służbowych. Każdy pracownik powinien być traktowany tak samo. Nie wolno okazywać pracownikom, że ma się zły dzień i wyładowywać swoich frustracji.

I kończąc już ten wywód dobry kierownik powinien lubić pracą i kontakty z ludźmi. Powinien również być dobrym organizatorem. Ważne jest również, żeby szef miał czas na rozmowę z pracownikiem o sprawach zawodowych. Szef powinien wiedzieć, co się dzieje w jego firmie i powinien mieć kontrolę nad wszystkim.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Wasze komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *