Zmiany podatkowe

Od początku 2013 roku wprowadzono kilka zmian w podatkach dla przedsiębiorców. Zmiany pojawiły się zarówno w podatku dochodowym, jak i podatku VAT. W przypadku podatku dochodowego główną zmianą jest to, iż niezapłacona faktura w terminie nie będzie mogła być uznawana, jako koszt uzyskania przychodu.Podatnik musi do trzydziestu dni od dnia upływu terminu zapłaty faktury dokonać płatności. W innym wypadku podatnik będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu. Inna sytuacja jest w momencie, gdy termin płatności za fakturę wynosi ponad sześćdziesiąt dni. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał po upływie dziewięćdziesięciu dni dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów.

Co oznaczają te zmiany? Przedsiębiorca będzie musiał uregulować swoje zobowiązania w ciągu dziewięćdziesięciu dni, jeżeli nie chce stracić kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku podatku VAT zmiany dotyczą głównie zmiany długości okresu, po którym wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi za złe długi.

Wcześniej ten okres wynosił 180 dni, obecnie okres ten skrócony jest do 150 dni. Po upływie tego okresu wierzyciel ma prawo do złożenia deklaracji, która zawiera korektę podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Ponadto wierzyciel nie ma już obowiązku poinformowania o zmianie wysokości podatku należnego. Dłużnik natomiast ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Nie ma na to wpływu to, czy wierzyciel dokonał korekty podatku należnego, czy też nie. Ponadto pojawiła się możliwość zwrotu podatku VAT na konto bankowe lub SKOK.

Natomiast od kwietnia tego roku będzie możliwość wystawiania faktur w formie uproszczonej w przypadku faktury nieprzekraczającej kwoty 450 złotych.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]