Ochrona własności intelektualnej w firmie – krótkie know how

W dzisiejszych czasach sporo przedsiębiorców boleśnie przekonuje się, jak ważna jest ochrona własności intelektualnej firmy. Sposoby ochrony własności intelektualnej można podzielić na formalne oraz faktyczne. Formalne sposoby to: patenty, ochrona wzorów użytkowych oraz przemysłowych, czy znaków towarowych. Natomiast o sposobach faktycznych można mówić w przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how.

Patenty jest to prawo, które daje wyłączność na jakiś wynalazek. Patent jest przydatny w przypadku ochrony jakiś urządzeń, innowacji, czy jakiś metod. Patent jest prawem bardzo mocnym, ale nie takim prostym do uzyskania, ponieważ trzeba pokazać, że dany wynalazek, czy metoda są unikalne na skalę światową. Ponadto musi to być całkowita nowość.

Produkt, czy metoda, które zostały gdzieś przedstawione nie kwalifikują się, jako nowość. Patent można uzyskać na dwadzieścia lat, natomiast same procedury w Urzędzie Patentowym mogą trwać nawet kilka lat. W przypadku ochrony wzorów użytkowych ochronie podlegają kształty, czy zestawienie jakiś elementów.

Muszą być jednak one unikatowe i nowe. Ochrona w tym przypadku wynosi dziesięć lat. Przedsiębiorcy często rezygnują z ochrony własności intelektualnej, głównie ze względu na koszty oraz czas oczekiwania. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania unijnego. Wybierając metodę ochrony własności intelektualnej należy zastanowić się, jaka będzie żywotność danego produktu, czy metody, czy konkurencja będzie zainteresowana tematem, należy również przeanalizować wady i zalety poszczególnych sposobów.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]